28. Mělnický hrozen 18. června 2011

20.06.2011 11:44

Ranní déšť v sobotu 18 .června nevěstil nic dobrého pro 28.ročník oblíbené turistické akce Mělnický hrozen.Ale nezabránil účastníkům nejdelší pěší trasy na 50 kilometrů ke startu na vyvolenou trasu ! Během dopoledne déšť ustal a tak účastníci kratších pěších tras na 10, 16, 25 a 36 kilometrů odjeli na start do Liběchova v lepší náladě. Nejdelší pěší trasa dlouhá 50 kilometrů vedla z Mělníka přes Liběchov a Tupadly do lesa Království.Z něj pokračovala přes Vidim a Jestřebice pod Pokličky a dál Kokořínským údolím přes Lhotku a do cíle. Kratší pěší trasy vedly letos Liběchovskem. Kdo zvolil trasu na 36 kilometrů, navštívil i Vidim. Trasy na 16 a 25 kilometrů vedly po modře značeném okruhu cesty Václava Levého na Klácelku a Čertovy hlavy. Pěší trasa na 10 kilometrů vedla nejkratší cestou z Liběchova do Mělníka. Její účastníci spolu s ostatními ocenili přeložení zelené značky ze silnice před Liběchovem na cestu ke kostelíku nad městečkem s hezkým výhledem na České středohoří. Cykloturisté vybírali ze dvou tradičních tras na 40 a 70 kilometrů.Ta kratší je provedla Kokořínským údolím od Mělnické Vrutice až na Dolinu a kolem hradu se vrátili přes Vysokou do cíle. Delší vedla z Kokořínského dolu do Mšena, kde účastníci byli nadšeni zdejší cukrárnou vedle mšenské radnice. Na startu letošní akce se prezentovalo 110 účastníků. Nejdelší pěší trasy 36 a 50 kilometrů si vybralo 17 dálkoplazů, což je o 50 procent víc než loni. Trasu na 25 kilometrů si zvolilo 19 lidí. Největší zájem byl tradičně o trasu na 16 kilometrů, kterou absolvovalo 37 účastníků. Na nejkratší pěší trasu určenou hlavně dětem se vypravilo 22 účastníků. Cykloturistů se účastnilo 15 , z toho 4 si vybrali trasu na 70 kilometrů. Nejstarším účastníkem byl člen našeho odboru pan Josef Valenta, který si ve svých 80 letech zvolil trasu na 10 kilometrů a stejnou si zvolila devítiletá Jana Králová z Mochova, která byla nejmladí účastnicí. Nejdál to měla do Mělníka rodina Brožových, kteří na trasu 36 kilometrů přijeli až z Olomouce.Všichni jmenovaní obdrželi ceny, které pro ně zhotovilo pekařství v mělnické Legionářské ulici. Poděkování za pomoc při akci patří také přednostovi mělnické železniční stanice za zapůjčení prostor a za perfektní dopravu účastníků na start do Liběchova míří do mělnické provozovny ČSAD. Za významnou finanční pomoc patří dík Městskému úřadu Mělník.Učastníkům se též líbily nové odznaky, které vyrobila paní Poláková z nedalekých Ješovic. Na organizačním zajištění akce se podíleli členové našeho odboru Václav Suchý, Petr Mikysek, Jirka a Gita Veselských, kterým pomáhali Svatopluk Lugr a Hana Skaláková. A na kontrolách letos razítkovaly Jana Stránská a Vlasta Chvojková. Všichni jmenovaní mají velkou zásluhu na tom, že v prostoru cíle často znělo Na shledanou na 29 .ročníku Mělnického hroznu, který bude 23.června 2012.

                                                                                                                      Jan Soukup

—————

Zpět