JARNÍ BĚŽKY 1-3.3. J I Z E R S K É H O R Y - B Í L Ý P O T O K - S M Ě D A V A

02.02.2019 10:27


    PÁTEK  1. 3. 2019        DOPRAVA  VLAKEM  R    MĚLNÍK     7.40     R    VŠETATY   7:47     8:04                                        R    TURNOV    9.12     9.21      9.55  10.33         Os LIBEREC           10.33     Os  RASPENA 10.56  10.59   NOVÉ MĚSTO p S  10.31                    BILÝ POTOK p Smr. 11.11
     UBYTOVÁNÍ:  Penzion POLEDNÍK    tel.  731 479 157    2 lůžkové pokoje se soc. zařízením, vaří se sn, obj, več  vč so a ne.    Varná konvice na patře , horká voda na požádání. Cena za ubytování  400 Kč/ os, noc.  V patek možno po příjezdu ponechat   zavazadla na pokoji.
      AKTIVITY:  Z Bílého Potoka je aut. spojení do Lázní Libverda    zastávka  Poledník -penzion   13.07          14.11               Hejnice 2                            13.12           14.17                                         Hejnice 1                            13.40           14.25           Lazně Libverda- Obratiště  13.44           14.29              1  Zde možný nastup na běžecké tratě /místní uprava skutrem/ směrem na                    vyhlídku- Hajníkova kohouta/ 1,2km / a dále na chatu Hubertka /2,1km /                   příp dále na Jizerskou magistralu nebo jízda na lázeňských okruzích.                     2  Relaxovat v komplexu lázní: sauna, vanové koupele, masáže ev využití                   místních kaváren a restaurací.                  Lázeňské aktivity nutno předem objednat /t. č. 482 368 100 ev                   102/.Služby lze využívat po celou dobu pobytu / 1-3.3.2019 /
              Pokud se rozhodnete jet vlakem do Nového Města p Smrkem /nelze odložit              zavazadlo /              Z nádraží ČD pěší přechod cca 1km po ulici Jindřichovická k nástupu na               běžecké tratě Jizerské magistraly. Skoro 5 hodin lze využít jízdou po               magistrále na př k Nebeskému žebříku a pak se vrátit k chatě Hubertka a              sjet na místní běžecké tratě L. Libverda a odjet ze stanoviště autobusu              “Obratiště”.                                   L. Libverda- Obratiště           15.29          17.07                                   Hejnice aus st 2                    15.35          17.12                                   Hejnice aus st  1                   15.40          17.40                                   Bílý Potok Poledník              15.49          17.49
                                              
      SOBOTA  2. 3. 2019
      DOPRAVA AUTOBUSEM:            Zastávka:  POLEDNÍK                             9.30        10.30                             BÍLÝ POTOK  SMĚDAVA       9.47        10.47
            Zpět         BÍLÝ POTOK  SMĚDAVA      14.05        17.05                            POLEDNÍK                            14.21        17.15
       AKTIVITY:            Od restaurace Smědava se rozbíhají upravené lyžařské tratě:        -  po Stolpišské silnicí kolem hory Jizera s možnou odbočkou na vrchol k            občerstvení Na Knajpě a zpět Kasárenskou silnicí        -  po silnici k přehradní nádrži Souš s návratem po Jezdecké cestě zpět na            Smědavu         -  po cestě Pod Černým vrchem, dále po Jezdecké cestě do osady Jizerka           a zpět po Jezerské silnici         -  po cestě Promenádní k restauraci Pod Bukovcem a některou z cest zpět         -  po Smrkové cestě přes Předěl směrem na Nové Město p Sm a zpět
         Všechny výše uvedené trasy jsou pravidelně upravovány pro klasickou jízdu na         lyžích, tak pro bruslení. Orientační vzdálenosti uvedených tras jsou cca 10 km.         Přesné vzdálenosti jsou na místním značení. Trasy lze různě kombinovat.             Občerstvení:  Smědava, v osadě Jizerka, Pod Bukovcem, Na Knajpě.
        N E D Ě L E 3. 3. 2019
         Autobusové spojení shodné se sobotním.                A K T I V I T Y:            Po ukončení ubytování a odjezdu autobusem na Smědavu nám zbývá cca            7h času, který můžeme využít k lyžování podle rozpisu ze soboty, občerstvení           a na přesun na místa zvoleného odjezdu:        -  podle mě je nejvhodnější trasa po silnici směrem na Souš /cca 1km /, odbočit           vlevo po Hraniční cestě /cca 300m /, odbočit vpravo na cestu Pod Černým            vrchem až ke křížení s Jezdeckou cestou a dále k Václavíkově studánce           /  lze jet ještě asi 1km až k silnicí / - celkem cca 12km. Dále pěšky po silnicí           k vlakovému nádraží Kořenov /cca 2 km / Odjezd vlaku je v 17.14h        -  další možnost je od restaurace Pod Bukovcem podle Polubenské silnice           opět k Václavíkově studánce        -  delší a náročnější je cesta přes osadu Jizerka / žlutá /  nad Bukovcem k            mostku přes polskou hranicí k restaurací Orle s dvěma možnými cestami k           ČD Harrachov  -odjezd  17.06h                  
 
     
        
            Další cesty směřují k Liberci:                      -  kolem hory Jizery /možno zprava i zleva / ke kiosku Na Knajpě po               Kristianově cestě přes Kristianov na Novou louku do Bedřichova              a odtud buď autobusem na ČD Liberec -odjezd -18.03h nebo do             Rychnova u Jablonce n Nisou na zastávku ČD -odjezd -18.21h          -  dále je možné se vratit ze Smědavy autobusem na př do Bílého Potoka             14.21h,   Hejnice  14.28h,    Raspenava  14.32h a pokračovat              osobním vlakem z Liberce v16.03h nebo rychlíkem v 18.03h
           D O P R A V A   Z P Ě T  V L A K E M
          R KOŘENOV                 17.14               Os BILÝ POTOK                16.40             ( TURNOV    18.35     18.44 )             R   LIBEREC         17.24    18.03             VŠETATY      19.49     20.07               R   TURNOV         18.39    18.44             MĚLNÍK         20.14                            R   VŠETATY         19.09     20.07                                                                        R   MĚLNÍK             20.14
          Přihlášky na zájezd volejte ev posílejte do 20.2.2019                    Tel     606 308 300        Email     bdousa@ seznam. cz
                                                                   Děkuji       Bohumil Douša

—————

Zpět