Koloběžky na Hroznu měly premiéru - Jan Soukup

01.07.2013 15:03

Za teplého počasí a skoro bezmračné oblohy proběhla oblíbená turistická akce Mělnický hrozen. Od vlakového  nádraží odstartovali nejzdatnější turisté na nejdelší pěší trasu dlouhou 50 kilometrů Vedla pře Vysokou a Kokořín do Šemanovického dolu. Z ní vystoupala na Kostelíček a přes Jestřábice došla do Vojtěchova. Z něj vedla přes Dolinu a Harasov Kokořínským údolím do Lhotky a kolem skalního bytu se vrátila do cíle. Pěší trasa na 36 kilometrů začínala ve Strážnici a sledovala trasu 50 kilometrů až do cíle. Nejvíce účastníků, 56,  si vybralo trasu na 25 kilometrů. Vedla  ze Strážnice kolem hradu do Kokořínského dolu a jím pokračovala kolem rybníku Harasov do Lhotky a dál do cíle. Tu si vybrali i tři účastníci na koloběžkách. Trasa na 16 kilometrů  začínala také ve Strážnici a vedla přes Vysokou k rybníku Harasov v Kokořínském dole. Od rybníka vedla kolem mlýnů Kroužek a Štampach do Lhotky a dál do cíle. Nejkratší pěší trasa, určená především dětem a jejich doprovodu, měřila 11 kilometrů. Vedla ze Strážnice na Chloumek a přes Bílé břehy došla do cíle. Kratší cyklotrasa ,dlouhá 40 kilometrů, vedla z Mělníka přes Lhotku Kokořínským údolím na Dolinu a kolem hradu se přes vesnici Kokořín a Vysokou vrátila do cíle. Delší cyklotrasa na 70 kilometrů  vedla z Kokořínského údolí do Mšena a na Vrátenskou horu. Z ní se přes křižovatku Ráj vrátila na Dolinu a pak pokračovala shodně s kratší cyklotrasou do cíle.

Jubilejního ročníku se zúčastnilo celkem 151 turistů. Nejstarším byl pan Jiří Prokopius z Litoměřic. Ten ve věku 89 let zdolal pěší trasu na 25 kilometrů. Stejnou trasu si vybral pan David Kazda z Jaroměře. A nejmladšími účastníky se stali Sára a Richard Beňovi z Mělníka, kteří ve dvou letech s rodiči ušli nejkratší pěší trasu. Kromě diplomu a malého občerstvení dostali všichni zúčastnění i jubilejní kovový odznak akce.  Milým překvapením byl pak keramický přívěšek. Pořadatelé děkují Městskému úřadu Mělník za finanční příspěvek, přednostovi železniční stanice za půjčení místnosti a mělnické provozovně ČSAD za dopravu účastníků na start. Naše poděkování patří také provozovatelům pohostinství za prodlouženou otevírací dobu. O úspěch jubilejního ročníku se zasloužili Láďa Schamberger, Anička Vinická a Petr Mikysek na startu a v cíli   akce. Na kontrolách razítkovaly účastnické listy Vlasta Chvojková a Irena Kvapilová. Pochodníci byli mile překvapeni oriinálními vyplalovanými suvenýry, které vyrobily Anička Vinická a Lenka Jarošová.Ti všichni přispěli k tomu, že na 31.ročníku dne 21. června 2014 se mnozí znovu objeví.

                                                                                               Jan Soukup

 

 

Za teplého počasí a skoro bezmračné oblohy proběhla oblíbená turistická akce Mělnický hrozen. Od vlakového  nádraží odstartovali nejzdatnější turisté na nejdelší pěší trasu dlouhou 50 kilometrů Vedla pře Vysokou a Kokořín do Šemanovického dolu. Z ní vystoupala na Kostelíček a přes Jestřábice došla do Vojtěchova. Z něj vedla přes Dolinu a Harasov Kokořínským údolím do Lhotky a kolem skalního bytu se vrátila do cíle. Pěší trasa na 36 kilometrů začínala ve Strážnici a sledovala trasu 50 kilometrů až do cíle. Nejvíce účastníků, 56,  si vybralo trasu na 25 kilometrů. Vedla  ze Strážnice kolem hradu do Kokořínského dolu a jím pokračovala kolem rybníku Harasov do Lhotky a dál do cíle. Tu si vybrali i tři účastníci na koloběžkách. Trasa na 16 kilometrů  začínala také ve Strážnici a vedla přes Vysokou k rybníku Harasov v Kokořínském dole. Od rybníka vedla kolem mlýnů Kroužek a Štampach do Lhotky a dál do cíle. Nejkratší pěší trasa, určená především dětem a jejich doprovodu, měřila 11 kilometrů. Vedla ze Strážnice na Chloumek a přes Bílé břehy došla do cíle. Kratší cyklotrasa ,dlouhá 40 kilometrů, vedla z Mělníka přes Lhotku Kokořínským údolím na Dolinu a kolem hradu se přes vesnici Kokořín a Vysokou vrátila do cíle. Delší cyklotrasa na 70 kilometrů  vedla z Kokořínského údolí do Mšena a na Vrátenskou horu. Z ní se přes křižovatku Ráj vrátila na Dolinu a pak pokračovala shodně s kratší cyklotrasou do cíle.

Jubilejního ročníku se zúčastnilo celkem 151 turistů. Nejstarším byl pan Jiří Prokopius z Litoměřic. Ten ve věku 89 let zdolal pěší trasu na 25 kilometrů. Stejnou trasu si vybral pan David Kazda z Jaroměře. A nejmladšími účastníky se stali Sára a Richard Beňovi z Mělníka, kteří ve dvou letech s rodiči ušli nejkratší pěší trasu. Kromě diplomu a malého občerstvení dostali všichni zúčastnění i jubilejní kovový odznak akce.  Milým překvapením byl pak keramický přívěšek. Pořadatelé děkují Městskému úřadu Mělník za finanční příspěvek, přednostovi železniční stanice za půjčení místnosti a mělnické provozovně ČSAD za dopravu účastníků na start. Naše poděkování patří také provozovatelům pohostinství za prodlouženou otevírací dobu. O úspěch jubilejního ročníku se zasloužili Láďa Schamberger, Anička Vinická a Petr Mikysek na startu a v cíli   akce. Na kontrolách razítkovaly účastnické listy Vlasta Chvojková a Irena Kvapilová. Pochodníci byli mile překvapeni oriinálními vyplalovanými suvenýry, které vyrobily Anička Vinická a Lenka Jarošová.Ti všichni přispěli k tomu, že na 31.ročníku dne 21. června 2014 se mnozí znovu objeví.

                                                                                               Jan Soukup

—————

Zpět