Mělnický hrozen 2014

26.06.2014 08:03

 

Mělnický hrozen načal čtvrtou desítku.

 

 

V sobotu 21.června bylo ideální počasí pro pobyt v přírodě. Toho využilo 170 účastníků 31.ročníku naší akce. Již tradičně si mohli vybrat z pěti pěších a dvou cyklotras. Nejdelší, dlouhá 50 kilometrů vedla z Mělníka přes Klácelku a Čertovy hlavy do Želíz. Odtud pokračovala hezkými údolími na Kostelíček a přes Jestřebice dovedla její účastníky do Kokořínského dolu. Tím pokračovala do cíle na Mělník. Pěší trasa na 36 kilometrů také začínala na Mělníku a až do Želíz byla totožná s trasou 50 km. Ze Želíz vedla na Vysokou a k rybníku Harasov Od něj se pochodníci vrátili na Mělník. Trasa na 25 kilometrů začínala v Liběchově a vedla také přes Klácelku a Čertovy hlavy do Želíz. Ze Želíz vedla na Vysokou a odtud přes Chloumek na Mělník. Trasa na 16 kilometrů vedla také do Želíz a z nich se vrátila zpět k liběchovskému autokempu a od něj přes Vehlovice do cíle na Mělník. Nejkratší pěší trasa na 11 kilometrů vedla z Liběchova přes Vehlovice a Mlazice do cíle. Cyklotrasa na 60 kilometrů vedla z Mělníka do Želíz, odkud pokračovala na Dobřeň. Z ní vedla přes Jestřebice do Vojtěchova. Pokračovala Kokořínským dolem až na křižovatku cyklotras V lukách a z nich vedla do cíle na Mělník. Kratší cyklotrasa na 40 km vedla z Mělníka přes Želízy na Dolinu a z ní ke lhoteckému rybníku. Za ním odbočila vpravo a po tělese bývalé železniční trati vystoupala ke Střednicím. Z nich vedla přes Chloumek do cíle. Každý ,kdo absolvoval zvolenou trasu, obdržel v cíli sladkou odměnu, odznak akce a diplom, který připomíná 125. výročí založení našeho odboru. Nejstarším účastníkem byl pan Jindřich Prokopius z Litoměřic. Ten ve věku 90 let zdolala trasu na 25 km. Nejmladšími účastníky byli Kateřina Lindová z Vliněvse a Václav Marek z Čelákovic. Oba se narodili v roce 2013 a tak jim rodinný doprovod vybral nejkratší pěší trasu. Dík patří MěÚ Mělník za finační příspěvek, mělnickému ČSAD za dopravu na start kratších pěších tras a přednostovi železniční stanice za zapůjčení prostor. Velký dík patří také našim členům, kteří se zasloužili o úspěch akce. Na startu to byli Lenka Jarošová, Jana Rohlíková a Vašek Suchý. A na kontrole v Želízích byla Vlasta Chvojková a na Vysoké Irena Kvapilová. Všem patří velké poděkování. Účastníci se těší na další 32. ročník v červnu 2015.

 

Jan Soukup 

—————

Zpět