Mělnický hrozen má nejmladší účastnici.

07.07.2010 08:34

 

19. června náš odbor uspořádal již 27. ročník populární akce Mělnický hrozen. Pěší turisté si vybírali z tras od 10 do 50 kilometrů. Cykloturisté měli připraveny trasy na 40 a 70 kilometrů. Nejdelší pěší trasa na 50 kilometrů přilákala jen nejzdatnější účastníky a jen o málo více bylo na další pěší trase na 36 kilometrů. Podstatně více turistů přilákaly pěší trasy na 25 a 15 kilometrů. Na delší z nich se vypravilo 42 a na kratší z nich 50 účastníků. Nejkratší pěší trau na 10 kilometrů, která měla letos premiéru a vedla od mlýna Kroužek na Mělník, si zvolilo 30 účastníků. Cyklistů letos přijelo 15 a celkový počet zúčastněných byl 150. Na akci finačně přispěly Městský úřad Mělník, a ČEZ. Věnec vyrobený v pekařství v Legionářské ulici získal nejstarší účastník pan Turek z Kolína, který absolvoval ve svých 87 letech pěší trasu na 15 kilometrů. Nejvzdálenějšími účastníky byli Kučerovi z Českých Budějovic. Ti si spolu s malými dětmi vybrali cyklotrasu na 40 kilometrů. Věnec pro nejmladšího účastníka získala nejmladší účastnice v celé historii Hroznu. Tříměsíční slečna Ondřejová z Mělníka absolvovala v kočárku trasu na 10 kilometrů. Ta měla letos premiéru a byla právě určena pro nejmladší turisty s dospěláckým doprovodem. Poděkování také patří také pořadatelům. O registraci na startu se starali Petr Mikysek, Vašek Suchý a Svatopluk Lugr. Všechny diplomy napsali Gita a Jirka Veselských. A na kontrolách pilně razítkovaly Jana Rohlíková na Vysoké, Vlasta Chvojková na Kokoříně a Alena Soukupová na Jestřebici. Všem patří velký dík za úspěšnou akci, jejíž účastníci se těší na 28 .ročník, který proběhne 18 června 2011.                        

—————

Zpět