Turisté KČT Mělník pomáhali v roce 2013 přírodě

13.01.2014 07:45

Protže se naši členové v roce 2013 hojně zúčastňovali různých akcí na pomoc přírodě a turistice, zúčastníme se soutěže Klubu českých turistů "Turisté přírodě a kulturním památkám. Do soutěže se započte našich 125 hodin:   

 

Datum

Činnost

Počet osob

Popis činnosti

Počet hodin

15.4.2013

Obnova a výstavba cesty TZ „Mšeno - Debř - schody“

 10

Výstavba nové cesty z údolí Debř u Mšena k hostinci na Romanově, přeložka TZ z frekvent. silnice III.třídy na histor. stezku (výstavba, oprava skalních schodů staré cesty, úklid). Kontakt. osoba: starosta města Mšeno p. Mach

40

28.6.2013

Likvidace nežádoucích porostů

1

Likvidace nežád. porostů v aleji Šemanovice v úseku obec – křížek u odb. na Dobřeň. Kontakt. osoba: starosta obce Kokořín p. Šesták

 8

28.6.-7.7.

Ekolog. tábor „Ekokoko“

2

Kosení rákosu a nežádoucí zeleně v NPR „Ladčin pramen“. Kontakt. osoba: vedoucí CHKO Kokořínsko p. Pořízek

 52

24.8.2013

Péče o výsadbu – alej Šemanovice

Opakovaná zálivka starší výsadby dřevin – alej Šemanovice, u hřbitova. Kontakt. osoba: starosta obce Kokořín p. Šesták

25.-26.10.2013

Výsadba aleje Šemanovice 

3

Výsadba tradičních odrůd ovocných stromů (vysokokmeny) v aleji Šemanovice, u hřbitova, obnova pův. aleje. Kontakt. osoby: starosta obce Kokořín, vedoucí CHKO Kokořínsko pp. Šesták a Pořízek

15

 26.10.2013

 Likvidace černé skládky Šemanovice

 2

 Úklid a likvidace černé skládky u silnice Dobřeň – Šemanovice. Kontakt. osoba: starosta obce Kokořín p. Šesták

 4

 

CELKEM:

 20

CELKEM:

125

 

Hlášenku, řádně vyplněnou a potvrzenou, posíláme do soutěže. 

 

 

Ivan Večl 

 

—————

Zpět