Z výroční členské schůze 5. ledna 2015

24.01.2015 09:19

 

Z výroční schůze odboru KČT Mělník

konané 5.1.2015

 

  1. Na výroční schůzi bylo přítomno 41 členů (viz prezenční listina)

  2. Před zahájením jednání uctili přítomní minutou ticha, památku Jiřího Herolda minulého dlohodobého předsedy našeho odboru,který v loňském roce zemřel.

  3. Činnost odboru a jednotlivé akce oddílu VHT zhodnotil předseda ing.Václav Suchý.

  4. Akce oddílu pěší turistiky,zhodnotila V. Husáková,která akce připravuje a vede.

  5. O akcích pro veřejnost mluvi l J.Soukup,hodnotil loňské a pozval přítomné na letošní.

  6. Ing. I.Večl.doplnil zprávu o průběhu vícedenních akcí lyžařské,vodácké a cykloturistiky.

  7. Hospodářka Věra Husáková přednesla zprávu o hospodaření..

  8. A.Večlová podala zprávu kontrolní komise.

  9. Za nepřítomného ing. Jiřího Rohlíka seznámil přítomné s prací značkařů Karel Uzel.

  10. Byl projednán první návrh akcí na letošní rok.

  11. Byly schváleny zprávy o činnosti, o hospodaření a zpráva kontrolní komise.

  12. Na výroční konferenci Středočeské oblasti KČT byli delegováni Václav Suchý a Věra Husáková.

 

 

Zapsal: V.Suchý

—————

Zpět