Mělnický hrozen má za sebou 29.ročník

02.07.2012 06:56

 

Mělnický hrozen má za sebou 29.ročník

 

Příjemné letní počasí přivítalo v sobotu 23.června na startu oblíbeného dálkového pochodu téměř 200 účastníků. Ti si již tradičně vybírali z pěti pěších a dvou cyklistických tras. Nejdelší pěší na 50 kilometrů vedla od mělnického vlakového nádraží přes Vysokou kolem hradu Kokořín na Dolinu. Z centra Kokořínského údolí pak stoupala kolem zajímavé jeskyně Nedamy ke kontrole na Malé Jestřebici. Od ní sestoupila pod Pokličky a dál pokračovala po hezké Máchově cestě kolem hostince U Grobiána, rybníka Harasov a mlýnů Kroužek a Štampach do Lhotky. Odtud se vracela kolem skalního bytu do cíle na mělnickém vlakovém nádraží. Pěší trasa na 36 kilometrů vedla na Dolinu shodně s trasou na 50 kilometrů. Z Doliny se pak vracela do cíle shodně s delší trasou. Trasa na 25 kilometrů vedla od startu na Mělníce do Bosyně. Z ní sestoupila k rybníku Harasov do Kokořínského údolí. Jím pak pokračovala do Lhotky a dál kolem skalního bytu do cíle.Trasa na 16 kilometrů má tradičně nejvíc účastníků i v letošním roce si ji vybralo takřka polovina účastníků všech pěších tras. Vedla od startu po červené značce do Lhotky a z ní se vracela po žluté značce kolem skalního bytu přes rozcestí Bílé břehy do cíle. Nejkratší trasa na 10 kilometrů byla určena především nejmladším účastníkům a bylo možné ji absolvovat i v kočárku. Této možnosti využila i nejmladší účastnice. Cyklotrasa na 40 kilometrů vedla od startu přes Vysokou a Bosyni kolem hradu Kokořín do turistického centra Dolina. Z něj pokračovala nádherným údolím do Lhotky a přes Mělnickou Vrutici do cíle. Kratší cyklotrasa na 22 kilometrů vedla přes Chloumek ke Střednicím a odtud po náspu bývalé železniční tratě přes Lhotku a Mělnickou Vrutici do cíle. Nejstarším účastníkem letošního ročníku byl Schmurpfeil z Poděbrad, který si ve věku 80 let vybral pěší trasu na 25 kilometrů. Nejmladší účastnice Terezka Benešová ,ročník 2011, absolvovala v kočárku a také jistě částečně pěšky za dozoru obou rodičů trasu 10 kilometrů. Nu nejvzdálenější účastník pan Doležal z Přerova přijel na trasu 36 kilometrů. Každý účastník obdržel v cíli kovový odznak akce, diplom a malé občerstvení. Nejstarší, nejvzdálenější a nejmladší pochodníci byli potěšeni hezkým věnci, které vyrobilo pekařství v Legionářské ulici. Další dík pořadatelů patří přednostovi železniční stanice Mělník za poskytnutí místnosti, ochotným a vstřícným pracovníkům pohostinství na trasách .Velký dík také patří pořadatelům. Na startu zvládli někdy slušný nápor účastníků Vašek Suchý a Petr Mikysek. Ti také napsali všechny diplomy. Na kontrolách pilně razítkovali Jana Rohlíková ve Lhotce, Jana Stránská na Harasově, Vlasta Chvojková ve vsi Kokořín a Pepa Jaroš na Malé Jestřebici. Ti mají zásluhu na tom, že účastníci se již těší na jubilejní 30 ročník v červnu 2013.

 

Jan Soukup

—————

Zpět